Jumat, 29 Mei 2015

Berjihadlah Dengan Media, Merekapun Memerangi Kita Dengan Media


Berjihadlah Dengan Media, Merekapun Memerangi Kita Dengan Media

Jihad merupakan perkara yang agung dalam syariat. Tidak dapat dipungkiri, kesungguhan seorang muslim untuk memperjuangkan agamanya bisa dilihat dari keinginnanya dalam berjihad. Apabila terdapat ruh jihad dalam hati seseorang maka telah benar kesungguhan imannya.
Namun jihad tidaklah dipandang sebelah mata. Ia tidak hanya bersungguh sugguh dalam mengorbankan jiwa raganya. Tidak pula dibatasi dengan senjata api dan perisai pelindung. Jihad adalah menolong agama Allah. Jihad adalah memperjuangkan agama Allah.

Senin, 04 Mei 2015